Tjänster

IATEK:S affärsidé är att konsultera våra kunder med långisktiga och kvalitativa automationslösningar inom industri- oh processverksamhet. Vi har gedigen branscherfarenhet av stålindustri,  eldistribution, vattenkraft, värmeproduktion, fastighetsautomation, läkemedel samt vatten och avlopp.

Vi har även bred systemerfarenhet av SattControl, ABB, Citect, FIX, Melsec och InTouch för nämna några. Vår breda kompetens möjliggör vidare tillhandahållandet av skräddarsydda tjänster inom följande områden:

  • Förstudier

  • Projektledning

  • Förfrågningsunderlag
  • Kommunikation

  • Drifttagning

  • Programmering

  • Systemering